Texas Rangers trade Nomar Mazara to the Chicago White Sox

Rangers